Μη Kερδοσκοπικός Φιλανθρωπικός Οργανισμός
Αριστοτέλους 10, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Ένταξη στο πρόγραμμα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Για τις ενδιαφερόμενες οικογένειες που επιθυμούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα βοήθειας του οργανισμού μας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία μας, ζητώντας πληροφορίες για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Εναλλακτικά μπορούν να κατεβάσουν και να διαβάσουν ή να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση κατεβάζοντάς την από τα παρακάτω αρχεία.

Κατεβάστε ένα από τα δύο αρχεία
της λίστας απαραίτητων δικαιολογητικών.
Eκτυπώστε και διαβάστε.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία μας.
Αρχείο σε .pdf

Αρχείο σε .doc

Κατεβάστε ένα από τα δύο αρχεία της αιτήσεως.
Eκτυπώστε και συμπληρώστε.
Επικοινωνήστε και στείλτε μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα από τα γραφεία μας.
Αρχείο σε .pdf

Αρχείο σε .doc

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Κατεβάστε ένα από τα δύο αρχεία
της λίστας απαραίτητων δικαιολογητικών.
Eκτυπώστε και διαβάστε.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία μας.
Αρχείο σε .pdf

Αρχείο σε .doc

Κατεβάστε ένα από τα δύο αρχεία της αιτήσεως.
Eκτυπώστε και συμπληρώστε.
Επικοινωνήστε και στείλτε μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα από τα γραφεία μας.
Αρχείο σε .pdf

Αρχείο σε .doc

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υπεύθυνοι και ο πρόεδρος του οργανισμού είναι στην διάθεσή σας.

Πηγή εικόνας: @